nytt Ibsen og Hamsun-forum -  første foreleser er Siri Hustvedt!

20. august arrangerer Ibsen- og Hamsun-dagene, i samarbeid med Universitetet i Agder og Sørlandet Sykehus HF, et nytt Ibsen- og Hamsun-forum. Årets hovedforedrag, "Flere veier til det ubevisste", holdes av den norsk-amerikanske forfatteren Siri Hustvedt fra New York, i samtale med styreleder Dag G. Aasland. Forumet holdes på Universitetet i Agder, campus Grimstad, er gratis og åpent for alle. I tillegg er det et kveldsarrangement på Grimstad kulturhus (se nederst).

PROGRAM:

10.00 Welcome and introduction

10.10 Siri Hustvedt (in conversation with Dag G. Aasland): Why One Story and Not Another?

10.50 Contributions from Unni Langås (UiA), Indra Simhan (ABUP/SSHF) and Finn Skårderud

11.30 Lunch

12.00 Panel discussion

12.50 Closing words

Forumet, som i hovedsak foregår på engelsk, skal ha som mål å samle internasjonalt anerkjente forskere og forfattere til diskusjon rundt de to verdensdikterne og deres kunst, og til problemstillinger – litterære så vel som samfunnsmessige – i forlengelsen av dette.

Denne satsingen er et ledd i å løfte landsdelens to store forfattere og på lengre sikt bygge opp et miljø der faglig spisskompetanse kan møtes.

Siri Hustvedt har et stort og betydningsfullt forfatterskap. Hun har i flere år vært spesielt interessert i hjerneforskning. Hun er også æresdoktor ved Universitetet i Oslo.

Øvrige gjester blir psykiater og forfatter Finn Skårderud, professor i nordisk litteratur Unni Langås og Indra Simhan, barnepsykiater og overlege på Sørlandet Sykehus, Avdeling for barn og unges psykiske helse. 

Langås er tilknyttet Universitetet i Agder, mens Finn Skårderud er en skikkelse i norsk offentlighet. Mye av hans forfatterskap beveger seg i skjæringspunktet mellom litteratur og psykologi.

Temaet for 2017 er «Flere veier til det ubevisste».

Henrik Ibsen og Knut Hamsun viser oss på hver sin måte hvordan litteraturen kan være en vei til det ubevisste i oss. Psykologien viser oss en annen vei. Enda en vei til det ubevisste er erfaringer fra det praktiske liv. Alle disse veiene vil møtes på Campus Grimstad søndag 20. august, i et samarbeid med Universitetet i Agder og Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet sykehus.

Om kvelden samme dag vil vi få en samtale mellom Siri Hustvedt og Finn Skårderud med utgangspunkt i hennes siste essaysamling A Woman Looking at Men Looking at Women: Essays on Art, Sex, and the Mind. Dette arrangementet foregår på Grimstad kulturhus.

Pris: 250,-
Tid: 20.30
Fra rundt klokka 1930 vil forfatterne være til stede og signere bøker.


Begge arrangementene vil foregå på engelsk og vil være åpne for alle interesserte.  


Med Siri Hustvedt, Finn Skårderud, Unni Langås og Indra Simhan

 

Sted: UiA campus Grimstad.

Dato: Søndag 20 august

Kl.10.00 til 14.00  

GRATIS 

 

Finn Skårderud i samtale med Siri Hustvedt, med utgangspunkt i hennes siste essaysamling Woman looking at men looking at women: Essays on Art, Sex and the mind.

Sted: Grimstad Kulturhus

Dato: Søndag 20 august  

Kl: 20.30

Bill.pris: 250,-