Kom og hør Walid Al-Kubaisi om ibsenske idealer i det flerkulturelle Norge anno 2016. Hva kan de gamle storhetene – Wergeland, Bjørnson, Undset, Ibsen og andre – bidra med i dag, både for oss moderne nordmenn og for nye nordmenn fra andre kulturer? Sier de noe viktig om norsk identitet og kultur, kontra for eksempel det muslimske – om vi kan snakke generelt om disse størrelsene?

Er det avgjørende nettopp nå, når migrasjon utfordrer samfunnnet vårt, å hente fram gamle tanker om verdier verdt å hegne om? Kan man være åpen for at kultur er noe som stadig forandrer seg – og samtidig erkjenne at noen verdier og innsikter er verdt å ta vare på, eller kanskje enda sterkere: verdt å kjempe for.

Walid Al-Kubaisi er en sjelden og sterk stemme. Han er en uredd sekulær og intellektuell muslim, som gjerne finner perspektiv mellom to polariserte standpunkt i norsk offentlighet når disse spørsmålene blir debattert. Al-Kubaisi har bodd ti år i Arendal. Han har skrevet flere bøker og er en aktiv samfunnsdebattant.

Torsdag 28. april, kl 19, på Apotekergaarden i Grimstad. Billetter ved inngangen.

  •