Om godhet og om hevn

Intet menneskelig er meg fremmed, sa den romerske komediedikteren Terents for nesten 2300 år siden. Året 2019 er viet temaet Det felles menneskelige, og under Ibsen- og Hamsundagene dette året ble artistene invitert til å reflektere over felles menneskelige temaer som sorg og kjærlighet, hevn og godhet, begjær og ømhet. Her, om hevn og godhet.

Til forsiden