- En litteraturfestival skal være en fest, den skal være skjerpende, glad og til ettertanke. Våre artister er i år utfordret til å reflektere over felles menneskelige temaer som sorg og kjærlighet, hevn og godhet, begjær og ømhet, sier en stolt festivalsjef Torborg Igland.

Årets program skal innom barndom og alderdom, hverdagsliv og eventyr. Publikum kan oppleve akademiske foredrag og lune, humoristiske forestillinger, nattpoesi og essays, bokbad og skrivekurs. I tillegg blir det kåring av skrivekonkurransen Terje Vigen ARR, som er et samarbeid med Trafo.no, nettsamfunn for unge kunstnere.
-  Vi har utfordret ungdom til å skrive tekster inspirert av Ibsens episke dikt – som tematiserer fellesmenneskelige temaer som tap og forsoning, men som også anerkjenner at livet setter spor og at traumer gir arr, sier festivalsjefen. Det ikke alle vet er at årets festival faktisk er et jubileum.

- Det er 30 år siden Ibsens episke dikt ble fremført for første gang, under det som ble Ibseniana og senere Ibsen- og Hamsun-dagene. Vi håper at årets festival blir en verdig markering som også viser vei videre, avslutter Igland.

Få beskjed når noe skjer

Hold deg oppdatert om våre arrangementer.
Du får beskjed rett i postkassen om arrangement.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Til forsiden