FORUM 2018

Ibsen & Hamsun Forum er en serie på fire arrangementer med et gjennomgående tema, gjennom hele 2018. 

I år er temaet hvordan fortellinger former et menneske. Kanskje kan vi også forstå bedre den eksistensielle krisen i det å bli fratatt sin fortelling, og hvorfor stridigheter om hvem som eier en fortelling kan bli så uforsonlige, både i religion, politikk og i et folks og et lands historie. 

Hvordan begynner fortellinger? Hvordan har de sitt hjem i kroppen? Når bryter de ned og når virker de frigjørende? Og hvilke fortellinger som står igjen etter oss når vi dør?


 
 

FØRST KOMMER MUSIKKEN

Hvilken fortelling er den aller første? Musikkprofessor og forfatter Jon-Roar Bjørkvold vil fortelle om de aller første, førspråklige fortellingene, i form av rytme, toner og bevegelse, allerede fra livet i mors mage, og hvordan vi alle blir musiske mennesker, gjennom hele livet.

Dette er første del av Ibsen og Hamsun Forum 2018. Forumet består av fire arrangementer gjennom hele året, med den felles tittelen Kroppen som fortellingenes hjem. Vi følger fortellingenes bånd til kroppen, fra fødsel til død.

Arrangementene er et samarbeid med Abup Sørlandet Sykehus og Universitetet i Agder.

Tid: 15. februar klokka 19.00
Sted: UiA, Campus Grimstad, Auditorium C2 042
Pris: gratis adgang


FORTELLINGEN SOM BINDELEDD MELLOM KROPP OG SPRÅK

Barnepsykiater Indra Simhan og psykologspesialist Sondre Risholm Liverød, begge fra Sørlandet sykehus, vil formidle kunnskap om hvordan fortellinger blir et bindeledd mellom kropp og språk, og dermed former en person, i barndommen, gjennom ungdomstiden og voksenlivet.

Arrangementet er er i samarbeid med Abup, Sørlandet Sykehus og Universitetet i Agder. Det er gratis og åpent for alle.

Sted: Universitetet i Agder, Campus Grimstad
Tid: Torsdag 15. mars klokka 20.00


SYSTEMENES TVANG OG FORTELLINGENS FRIGJØRENDE KRAFT
 

«Mye kommer nærmere sannheten ved å juge litt». Dette sier forfatteren Demian Vitanza i et NRK-intervju om hans siste bok, Denne verden eller den neste, en roman om den norske jihadisten Tariq. I slutten av august kommer han for å presentere et nytt essay og samtale med kjønnsforsker og forfatter Wencke Mühleisen. Vi kjenner hennes fortelling fra et autoritært kollektiv i Østerrike hvor påbudet om å dele sin kropp med alle tilslutt virket så nedbrytende at kollektivet gikk i oppløsning. I sin siste bok, All gjeldende fornuft, skriver hun om hvordan de administrative styringssystemene på et universitet ble så uutholdelig at hun til slutt valgte å si opp sin stilling som faglig leder for et forskningssenter, rive seg løs og gjøre seg fri. Hun vil samtale med Vitanzas om språkets tilhørighet i kroppen, systemenes tvang og fortellingenes frigjørende kraft.

Sted:, UiA, Campus Grimstad
Tid:Lørdag 22.september Klokka 14.00

 


HVA SKJER MED FORTELLINGENE VÅRE NÅR VI DØR?

Til slutt, i dobbelt forstand, kommer døden. Hva skjer med fortellingene våre når vi dør? Noen tar vi med oss, andre flytter over til andre mennesker og lever videre. Følg med!

Forbehold om endringer.

•••

Kontakt gjerne festivalsjef Torolf E. Kroglund (907 27 124)

eller styreleder Dag Aasland (918 73 558) for mer informasjon.